UMETNIŠKA EKIPA

V projektu sodelujejo umetniki, izbrani iz različnih umetniških področij, ki so najprimernejša za ustvarjanje novih formatov pesniških uprizoritev: dramaturgi, glasovni trenerji, igralci, plesalci, improvizatorji, performerji …

Njihova glavna vloga v projektu je podpora pesnikom z vajami dihalnih tehnik, oglašanja, dikcije, melodije nastopa in podobnih govornih in glasovnih pripomočkov, pripravo nastopa pred razredom, osredotočenostjo na uporabo telesa v nastopih, vaje za samozavest, orientacijo na odru, sposobnosti tolmačenja itd.

All
Skip to content