POT-VOT je projekt sodelovanja 5 projektnih partnerjev, ki bo poezijo in sodobne pesnike približal mladim, učiteljem in lokalnim skupnostim v vseh partnerskih državah.


Glavni cilj projekta je razvoj novih performativnih pesniških oblik. Umetniška ekipa v vsaki partnerski državi bo zadolžena za ustvarjanje umetniško pesniško-izobraževalnega programa.

Ciljne skupine so sodobni, uveljavljeni pesniki, srednješolski profesorji in dijaki, ki se bodo povezovali preko pesniških dogodkov, ki bodo potekali na njihovih šolah, pa tudi širši lokalni skupnosti.

Koordinator projekta:
Pionirski dom – Center za kulturo mladih (SI)
Projektni partnerji:
Heartefact Fund (RS),
Fundacja ARTeria (PL),
Pro Progressione Kulturalis Nonprofit Kozhasznu Kft (HU),
Association of Finnish Children’s Cultural Centers / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto (FI)


Tekom projekta načrtujemo literarne dogodke, okrogle mize in dve konferenci. Z vsemi dogodki želimo osvetliti pomen branja v šoli ter povezanost uprizoritvene umetnosti in poezije. Med projektom bomo izdali dve knjigi: prva knjiga bo pedagoški pripomoček, v kateri bodo zbrane pesmi pesnikov, ki bodo sodelovali na delavnicah in bodo skupaj z umetniškimi ekipami iskali nove literarne performativne oblike, druga knjiga pa bo katalog za tuje predstavnike s pesmimi glavnih petih pesnikov projekta.

20 umetnikov bo raziskovalo potencial pesniškega performansa, delilo inovativno metodologijo s 50 pesniki, 100 šolskimi učitelji in doseglo več kot 5000 mladih članov občinstva (srednješolcev) iz vseh 5 sodelujočih držav.

Mednarodni pesniški kolektiv bo postal vplivnež metodološkega procesa, nastopil v 5 različnih državah in predstavil proces dela ter potencial različnih oblik pesniških večerov na Frankfurtskem knjižnem sejmu.

50 pesnikov bomo opolnomočili za nastopanje v šolah in jih povezali s srednješolskimi učitelji, da začnemo izvajati redno predstavljanje poezije in pesnikov v šolah. Najpomembnejši rezultat bo 50 literarnih dogodkov po šolah – Dnevi poezije.

V podporo prepoznavnosti pesnikov bodo organizirani aktivni literarni dogodki – 5 dogodkov Poetry City Walks: povezovanje poezije z življenjem v skupnosti in ponudba kakovostnih kulturnih programov za mesta s poudarkom na novih performativnih oblikah poezije.

Projekt bo zagotovil enakost spolov in bo močno osredotočen na okoljsko trajnost. Eden najpomembnejših rezultatov bo osnutek manifesta, ki bo služil kot predlog odločevalcem za več poezije v šolah.

S skupnimi aktivnostmi se bo vzpostavila močna mreža učiteljev in pesnikov, ki bo postala skupnost z istim ciljem: vsako leto v oktobru okoli dneva učiteljev pripeljati pesnike v šole in ustvariti skupno izkušnjo ter praznovanje povezave med kulturo in izobraževanjem. Izobraževanje lahko pomaga pri negovanju kulture, kultura pa lahko izboljša izobraževanje.

KDO SMO?

Projektni konzorcij POT-VOT sestavlja pet organizacij, ki so močne v povezovanju kulture, izobraževanja in družbeno pomembnih tem. Vsi verjamejo, da je kulturna vzgoja nujna za razvoj poudarjenih, pozornih, kritičnih, strpnih, odprtih, sprejemljivih in samozavestnih posameznikov, ki skrbijo zase, za svojo lokalno skupnost in svet.

PIONIRSKI DOM

Ljubljana, Slovenia

Pionirski dom is the lead partner of consortium, a public body funded by municipality already in 1963, who has the biggest operational capacity in the infrastructure (three different venues and the biggest number of staff), has more than 30 cultural and artistic year-long programmes (1000 participants attend the programmes every week) and organizes 7 festivals for children and young people.
Over the span of some decades, almost one hundred thousand children and adolescents have taken part in a variety of creative and educational programmes.

FB — WEB — IGYT

Contact:
Bjanka Kršmanc, project manager
bjanka@pionirski-dom.si

PRO PROGRESSIONE

Budapest, Hungary

Pro Progressione is a Budapest-based artistic hub that connects people, professions and ambitions by designing international collaborations in the field of culture. From this combination, creative ideas emerge – artists, cultural activists, scientists and experts of various fields meet and give cutting-edge answers for the questions of our age.
They are also experts in working with marginalized and discriminated groups, and will also prepare literary routes in the cities with those audiences in mind.

FB — WEB — IGVIMEO

Contact:
Anna Némethné Molnár, project manager
nemethne.molnar.anna@proprogressione.com

ARTERIA

Zabrze, Poland

The ARTeria Foundation is a non-governmental non-profit organisation established in 2006. It carries out a number of projects and programmes related primarily to supporting artists and creatives, development of the cultural and creative sector and local and regional communities through various activities based on three ideas: culture without borders, innovative education, multidimensional cooperation.

Our aim is to promote, popularise and develop culture and art in the spirit of openness, respect for cultural differences and intercultural dialogue, creating a forum for fascinating people – clashing views and searching for mutual values.

ARTeria is a dialogue about the contemporary world – creating and promoting new trends and phenomena, being open to diverse means of expression and promoting active participation in culture. We believe that culture is one of the most important elements of our lives.

Our team has been very active in the European and international dimension for many years – ARTeria is a member of two international networks – Culture Action Europe and ENCTAC.

FB — WEB — IGYT

Contact:
Anna Ochmann, project manager
annaochmann@fundacja-arteria.org

HEARTEFACT FUND

Belgrade, Serbia

Heartefact Serbia is the non-governmental institution that has extensive experience in implementation of cultural and artistic programmes and projects that focus strongly on important societal issues on national and international level.
Hartefakt is a multidisciplinary organization that convenes and maintains forums where cultural and social reality are critically examined, the past is remembered and learned from, individuality is encouraged and talent is celebrated, creative and progressive individuals are encouraged to try and are allowed to fail – so that the cultural and public space for everyone should be diverse, enriched, livelier and more open to diversity.

FB — WEB — IGYT

Contact:
Aleksandra Lozanović, project manager
aleksandra@heartefact.org

LASTENKULTTUURI

Tampere, Finland

The association advances the operation of professional cultural centers for
children and young people in Finland and promotes competence in the field
of children’s culture as well as its visibility.
Our goal is that every child and young person has an equal opportunity to
engage in a high-quality art or cultural activity of their choice, and to create
their own artistic content. Our goal is that every child and young person has an
equal opportunity to engage in a quality art or cultural activity of their choice, and to create their own artistic content. Another goal is that art and culture are a part of every child’s education. The association’s member organizations provide a wide range of children’s cultural services and multi-art around Finland. The association organizes annual networking opportunities for its members and other actors in children’s culture.
The Association’s strategic values are quality, equal opportunities,
child-orientation, and art.

FB — WEB — IGYT

Contact:
Aleksi Valta, project manager
aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi

Naš skupni končni cilj je – da bi ljudje več prihajali v stik s pesniki in literaturo, ter na koncu več brali, da bi izboljšali svoje življenje in naredili bolj empatičen in občutljiv svet.

Skip to content