PUBLIKACJE

Dwa z najważniejszych rezultatów projektu POT-VOT to zbiór wierszy międzynarodowego zespołu poetów i poetek oraz „tool book”. Wszystkich pięćdziesięciu pięciu włączonych do projektu poetów i poetek przejdzie szkolenie, będą mieli możliwość występów i prezentacji, tworzenia z międzynarodowym zespołem i opublikują swoje prace w dwóch książkach, które zostaną rozpowszechnione poprzez networking partnerów.

Zbiór wierszy międzynarodowego zespołu poetów i poetek zostanie przetłumaczony na sześć różnych języków – pięć języków projektu i angielski. Książka składa się z wierszy pięciu wiodących poetów i poetek, po jednym z każdego kraju. Projekt ma też na celu zaoferowanie im platformy do prezentacji własnej twórczości, więc pięć wierszy każdego poety i każdej poetki zostanie wybranych, przetłumaczonych na wszystkie języki partnerskie i opublikowanych w książce. Pojawi się w niej też prezentacja autorów i autorek oraz kontakt do nich, aby każde zainteresowane wydawnictwo mogło nawiązać z nimi współpracę.

„Tool book” będzie składać się z pięćdziesięciu wierszy pięćdziesięciu wybranych poetów i poetek, którzy rozwijali swoje umiejętności performatywne podczas kolejnych modułów i praktycznie testowali je w trakcie Dni Poezji i spacerów literackich. Druga część książki będzie zawierała eseje i artykuły na ważne tematy dotyczące mówienia o poezji w szkołach oraz praktyczny dodatek, na który złożą się scenariusze poezji w ujęciu performatywnym i praktyczne ćwiczenia, mogące pomóc młodym ludziom bardziej zaangażować się w odbiór wierszy. W książce znajdzie się też praktyczny przewodnik i scenariusze dla różnych form wydarzeń literackich (z kontaktami do poetów), aby zapewnić szkołom przygotowanie materiałów do włączenia ich w roczny program nauczania.

W 2023 roku Słowenia będzie gościem honorowym największych targów książki we Frankfurcie, więc artystyczna prezentacja międzynarodowego zespołu poetów i poetek oraz ich opublikowanej książki odbędzie się na słoweńskim stoisku, aby zyskać jeszcze większe zainteresowanie publiczności i szerszy zasięg.

Obie książki będą rozpowszechniane poprzez wszelakie wydarzenia, networking partnerów i targi książki, aby zainspirować różne grupy docelowe do zapoznania się z projektem. „Tool book” będzie skierowany w szczególności do poetów i poetek, artystów i artystek, działaczy i działaczek kultury, pedagogów i pedagożek, nauczycieli i nauczycielek, a zbiór wierszy międzynarodowego zespołu poetów i poetek zostanie przekazany wszystkim potencjalnym czytelnikom i czytelniczkom, aby czytali poezję w różnych językach oraz poznali innych europejskich poetów i poetki. Ważnym celem, który przyświeca tej inicjatywie, jest zwiększenie widoczności poezji w ogóle.


Spacer poetycki to artystyczna kreacja, która przybliża poezję poetów i poetek lokalnym społecznościom oraz prezentuje możliwości, jakie mają one w zakresie kontaktu z kulturą i artystami/artystkami. Dziesięciu poetów i poetek wykona po jednym wierszu, każdy w innym miejscu miasta, które jest powiązane z już istniejącą tradycją.

Występy będą prezentowane w innowacyjnej formie, angażującej publiczność, i wspierane przez kreatywne oraz ekologiczne materiały promocyjne, które pomogą w upowszechnianiu projektu i tworzeniu społeczności. W związku z tym wybranych pięćdziesięciu poetów i poetek będzie pracować w przestrzeni publicznej, ponieważ pięć spacerów poetyckich zostanie przygotowanych we wszystkich pięciu krajach partnerskich.

Spacerowi poetyckiemu będzie towarzyszył ekspert w obszarze dziedzictwa kulturowego miasta/społeczności, który przedstawi ważne miejsca i historie związane z lokalną literaturą. Wybrane miejsca zostaną połączone za pomocą mapy, która będzie zaprojektowana wspólnie z ilustratorami.

Wydarzenie odbędzie się we wszystkich pięciu krajach objętych projektem, transmitowane na żywo, dzięki czemu międzynarodowa publiczność będzie mogła “odwiedzić” inne europejskie miasta oraz zabytki i wydarzenia kulturalne. Mapa literacka zostanie przekazana przedstawicielom gmin/społeczności do wykorzystania jako szablon dla przyszłych wydarzeń.

Performens spaceru poetyckiego skupi się na promocji dziedzictwa kulturowego i historii miast i samym wydarzeniu performatywnym, ale zostanie utworzony z myślą o wpływie na środowisko – trasa będzie poświęcona promocji pieszych wycieczek, większej liczby terenów zielonych w miastach i stref bez ruchu samochodowego, częstszemu korzystaniu z transportu publicznego i innym możliwym „zielonym” rozwiązaniom w różnych środowiskach, miastach i miejscach. Szczególny nacisk zostanie położony na zapewnienie możliwości uczestniczenia w wydarzeniach różnym grupom odbiorców poprzez organizowanie ich w łatwo dostępnych przestrzeniach publicznych i oferowanie hybrydowego pokazywania eventów poprzez transmisję strumieniową online, komunikację na różnych kanałach itp.

Skip to content