Poezja jako inspiracja – trzeci moduł w ramach projektu POT-VOT

Trzeci moduł w ramach projektu „Poets of Today – Voices of Tomorrow” zostal zorganizowany w Muzeum Śląskim w Katowicach 15 kwietnia 2023 r. Spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział zarówno nauczyciele jak i poetki oraz poeci, a także zespół artystyczny zostało zatytułowane „Poezja jako inspiracja”.

Celem tego dnia było spotkanie i wzajemne poznanie się poetek i poetów oraz nauczycielek i nauczycieli biorących udział w projekcie, integracja i nawiązanie współpracy. W programie dnia znalazły się także: podsumowanie modułów 1 i 2, a także wniosków z międzynarodowego spotkania w Belgradzie oraz omówienie pomysłów na realizację wydarzenia poetyckiego „Discovering the poetry side of the city” w przestrzeni miasta zaplanowane 16 czerwca 2023 r. w Gliwicach. Najważniejszym punktem było jednak czytanie poezji – poetki i poeci czytali swoje wiersze, była możliwość zanurzenia się w świat słów i metafor, a potem rozmowy. Zostało także zorganizowane losowanie – połączenie poetek i poetów ze szkołami do dalszej, indywidualnej pracy nad lekcjami poetyckimi zaplanowanymi na początku roku 2024.

Dopełnieniem dnia była możliwość zwiedzenia wystaw stałych w Muzeum Śląskim przez uczestniczki i uczestników, a tym samym lepsze zrozumienie historii tego regionu.

Zdjęcia: Michalina Kuczyńska

Skip to content