POECI I POETKI

Międzynarodowa grupa poetycka składa się z pięciu poetów i poetek, po jednym z każdego kraju partnerskiego. Są oni częścią głównego zespołu artystycznego i wraz z innymi artystami współtworzą w ramach projektu program oraz metodologię.

Główni poeci i poetki będą pełnić rolę łącznika między wszystkimi artystami a pozostałymi, wybranymi poetami i poetkami, dzieląc się swoim teoretycznym i praktycznym doświadczeniem w dziedzinie występów i prezentowania poezji współczesnej oraz tradycyjnej, a także wiedzą na temat oczekiwań publiczności.

Międzynarodowy zespół poetów i poetek będzie kontynuował swoją pracę jako grupa w celu podniesienia świadomości na temat roli poezji w życiu ludzi i uczynienia mniejszych rynków literackich bardziej widocznymi w całej Europie.

Projekt ma też na celu zaoferowanie poetom i poetkom platformy do prezentacji siebie, więc pięć wierszy każdego z nich zostanie zebranych, przetłumaczonych na wszystkie języki partnerskie i zamieszczonych w książce „Poets of Today-Voices of Tomorrow”. Książka będzie rozpowszechniana podczas różnych wydarzeń i za pośrednictwem różnych kanałów, z których najważniejsze to targi książki we Frankfurcie.

All
Skip to content