Patrycja Sikora: AFTY

z kącików ust mężczyzn sączą się

lepkie mantry o twoim języku –

to drobne cząstki śliny, światła i dźwięków,

które obie dobrze znamy z zatrzymań.

podbiegam do tych błyszczących głów,

są niespokojne, dyszą; próbuję je ukołysać,

żeby oddały mi całą sekwencję cichej pieśni.

czuję pulsowanie żył, skóra pod żuchwą

jest napięta, na wargach szare wykwity –

tak działa wiersz o tobie,

którego nie potrafią przeczytać.

dyszę: tak działa wiersz o tobie,

którego nie potrafię napisać.

Skip to content