POETS OF TODAY – VOICES OF TOMORROW

Jednym z celów projektu POT – VOT jest nawiązanie relacji między nauczycielami/nauczycielkami szkół średnich, uczniami/uczennicami a poetami/poetkami oraz zbadanie potencjału poezji w ujęciu performatywnym.

Najnowsze informacje

Działania projektu skupią się na innowacyjnych formach czytania poezji i tworzenia performansów literackich, które wykraczają poza koncepcję „klasycznych” wydarzeń literackich.

Poprzez wszystkie działania projektowe będziemy realizować potrzebę dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców – międzynarodowych i lokalnych społeczności, szkół, prezentując im współczesnych poetów i współczesne poetki, różnorodną grupę twórców, która również zajmuje się pokonywaniem dyskryminacji płci w tej dziedzinie.

Skip to content